Monday, March 23, 2015

जीवावरतुझ्या कडे मागू शकत नाही
कदाचित द्यायला  तूझ्या जीवावर येईल
तुझ्या जीवावर येईल असा मागायला
माझ्या जीवावर येईल ।
Monday, March 9, 2015

गिरेबानउस मर्द कि गिरेबान मे भी कभी झाको
जिसकी तम्मना हर रोज  कि जाती है .

उस कामिज कि गर्माहट  जरूर मेहसूस करो
अगर उसकी असुरक्षा को भी सुन्घ सको. 

जिस ढाल कि अपेक्षा कि जाती ही
पिछे  छुपी  कास्मासाहत को भी मेहसूस करो

इस महाभारत मे  वासुदेव बनना आसन हो

पर आपनो पर वार करणे वाले अर्जुन कि 
दिल कि दास्तान भी समझो
Wednesday, February 18, 2015

झीन्दगी

उम्र के ताकाजे से जिसको  सुलाझणा था 
वो  झीन्दगी …
ताश के पत्तो सी इमारत बन बैठी  है
जिस समझबुझ कि हुमे फित्रत  है

उस नाव ने तो किनारा कब का छोड  दिया  है
भले तुम्हारा  खयाल बेगैरत सही
इस नाव का वोई गुमनाम किनारा  तो थाFriday, December 12, 2014

तो कूछ बात बनेजो थोडा बहे  ….  फिर  संभाले
तो   कूछ  बात बने
जिसके  अंगुथे तक न गिले हो
उनसे  क्या  बात करे ?

Sunday, November 30, 2014

ह्या गवतावर


ह्या गवतावर सार्या चिंता सोडून जाईन  म्हणतो 
उश्याला तुझ्या फक्त  घेईन म्हणतो 

निळ्या आभाळात सिगारेट  चे पांढरे झुरके  सोडून देईन म्हणतो
असेच काही सूर मग उद्भवतील आजुबाजूला

आणि निळ्या  पडद्य्रावर उमटतील काही ठसे आपली आयुष्याचे 

उलटे झाडाचे शेंडे मुग आठवून देतील आपल्या दुरावलेल्या वाटा 

आणि मनात एक विचार कोरत राहील । कानात वाल्वाल्नार्या गवताच्या पात्या  सारखा  
तू इथे हवी होतीस शेजारी माझा दृश्य वाटून घेण्यसाठी 

हि निळाई पिण्यासाठी… 
ह्या हिरवळीत हरवण्यासाठी. Saturday, November 22, 2014

मिठीप्रत्येक निरोपाची मिठी गर्भार असते . त्या एका मिठीत सारा एकत्र घालवलेला वेळ सामावलेला असतो … दोन जीवांच्या नात्याचा सारांश लपलेला असतो.  खरं  तर प्रत्येक मिठीत दोन कप्पे असतात ,एका कप्प्यात आभार लपेला असतो … त्या सर्व क्षणांचा  जमाखर्च आणी दुसर्या  कप्प्यात  आवाहान लपलेलं  असतं .…  ओढ लपलेली असते  …  पुढच्या भेटीची.

मिठीचे खळगे  ओले  खांडे जेव्हा भारतात तेव्हा… ती कैद असते. थंडगार झालेली बोटे  पाठीवर जेव्हा ऊब शोधत फिरतात तेव्हा ती मनाची धडपड असते.  समोरा समोरच्या  'भेटीत' कधी कधी डोळे  कावा करून जातात. मिठीत तसं करता येत नाही .   मिठी मेंदू बंद करून देत येते , डोळ्यांन ते जमत नाही . डोळे सदानकदा मेदुं मध्ये  ,प्रसंगाची आणि प्रसंगी नात्याची , आकडे मोड करतात.

कधी कधी मिठी सोपस्कार साठी मारलेली असली तरी एक वेगळा  दुआ  सधून जाते .  आपल्याला महित  नसलेलं  नात सांगून जाते. तर कधी एक मिठी रेंगाळते …  अपुरी वाटते . त्या मिठीचं  अवाहान जबरदस्त असतं . जे जणु काळ  वेळ आणि सीमा ओलांडतं. ती मिठी तेव्हां  जरी काही क्षण जास्त  रेंगाळत असेल , तरीही त्या काही  क्षणाचं ऋण वसूल केल्या शिवाय सोडता येत नाही . ते काही अर्धे मुर्धे क्षण आपल्याला पुढे बाराच वेळ  वेठीस धरतात.

कुणालाच मिठी आवडत नाही.  त्याचा कारण  कदाचित ती मनाला काय करते ,  त्यात दडलेला असेल. मिठीचे दोन  क्षण, माणसातली VULNERABLE करून जाते . वय सरता सरता मिठीची तीव्रता जास्त भासू लागते कदाचित मिठीचा तो FLEETING  आणि  VULNERABLE क्षण आपल्याला पुढची चाहूल देत असतो आपल्या नश्वर असण्याची.

Wednesday, October 22, 2014

सच का तिसरा पेहलू

सच का तिसरा  पेहलू
कटती तो है  एक हि दरांतीसे
पर हर घास कि पात बांस नही होता   है।

सच का  निखार…
सुननेवाले कि समझ कि  मोहताज होता है।

रीश्तेदारी  को  काले  सफेद  सलाखों  से बुननेवालो
सच के  सिक्के का  तिसरा पेहलू भी होता है।


कटती तो है  एक हि दरांतीसे
पर हर घास कि पात बांस नही होती

सुननेवाले कि समझ के बिना
सच कि सलखे , लाल नाही होती

सच के  सिक्के का  तिसरा पेहलू  जाणे बिना
रीश्तेदारी कि वजू पुरी नाही होती

Tuesday, September 16, 2014

ढग


अत्ताच एक सर येवून  गेली
लांब काळ्या ढगा नंतर
ह्या वेळेस ढग जरा  जास्तच  रेंगाळला
सरी पर्यंत लांबला

माझा कोंब फुका काहुरला
काळ्या ढगांन कसली काळजी
माझ्या  धटुकल्या कोम्बाची.

त्याचा ही  कधी वृक्ष होईल
ह्याचीच चातक वाट बघत असेल. 

Tuesday, September 9, 2014

कसा येऊ


तिच्या चेहर्या वरच्या रेषा ठळक होत चालल्यात.
जागा हो …

तिचा स्पर्ष  गाला वरून उष्ण फिरत असला तरी त्यात कंप आहे 
जागा हो …

किलकिल्या डोळ्यातला पाणी  धूसर झालय
जागा हो …

कसा येऊ आई …
नव्या पिढीची हाक ऐकतोय दुसर्या दिशेला. 
Sunday, September 7, 2014

Rituals of an expat returning to visit his family


I look forward to navigate through the thick unscrupulous heat
which was as common as the air I breathe.But that was past.

Repeated trips have dampened the child like spirit to  a wiser perspective.

Now it is a search for those eyes,
and when i see them .. and I walk close to them..
a rather filled-to-the-brim heart holds me .. tight... and her embrace

holds me longer and little more . and this embrace so unsure to the moment and yet so in it.I feel the tight grip around my neck.
then those showers of kisses .. mostly dry but some wet ..
wrinkled laughing eyes unsure where to settle on my  invaded face and body..

Next to her is my old man filled up to his nose but instead  clasping and tightening his grip on the old rubber handle.
I move towards him ,, unsure of my next move into his equally unsure embrace.
a  very awkward embrace .. which breaks a tad earlier then it should ..but it ends with a want .

As if like a  potent raaga which was rendered in full force but stopped short of its finale.

And then followed by other strong embraces from Bro's and Kins.. those seem like  invitations to invade their lives for some times.

Immediately my mind fills with plans knowing very well only few will be fulfilled but my heart never stops wishing them

Saturday, July 19, 2014

लिहितोस कसलालिहितोस कसला ?  उठे उभा रहा
वेदनेला सामोरे जा

कवितेचा लेप नको
भित्र्याच्या झेप नको

काळ्या शब्दाची कसरत करून
काही सध्या होत नाही

थोबाड  रंगवल्या शिवाय
समोरचा ऐकत नहि.


Friday, July 11, 2014

Kunacha aikat nahi..

Aapan kunacha aikat nahi
Earphone Che plug mhanale left right me ki kela right left 

zaat ghabrat nahi aapan.


My Quest


I wish could go for a walk  .. in a quest ..

In a search or 'some' truth or 'meaning' like buddha.

I do ..for a short time .. in my suffering .. I feel I almost found myself ..

then I get of my treadmill

and then get ready to walk back in to my life :-).


Monday, July 7, 2014

life-time

My birth was in your image ..Did it ever complete? or was it interupted.

I have to keep looking within me forever.The harder I look the deeper you go and I have to deal with ever increasing noise to reach you.

I guess it will take me a 'life-time' to reach to you inspite you being inside me.permission

you are not ready yet .. to hurt me.

Thursday, June 26, 2014

संभाषण


अशीच निज शेजारी आभाळाला बघू दे .
अंगावरून वाहणाऱ्या वार्यालाच बोलू दे.

Wednesday, June 18, 2014

श्रद्धा

वय सरता सरता कळून चुकतं
आपले 'देव' किती मातीचे आहेत ते
आपण  'देव' झाल्यावर कळतं …
आपली श्रद्धा किती 'मातीची' आहे ते.

Tuesday, May 20, 2014

उसंत नाही

आयुश्य  उधळुण द्यावं तशी वेदना  नाही
तरीही कसली ही हुरहुर....
फीरसत्या ...  जिवाला  जराही उसंत नाही.

गुंता


विचारांचा  पाचोळा
पापण्या  वाहत असताना

पाखराचा किलबिलाट
खिडकीच्या कोपर्यात
पहाटेचा  रंग

झोप मात्र  अजूनही
पापण्यांचा गुंता
सोडवण्यात दंग


Tuesday, April 29, 2014

नझर


आरश्या समॊर उभी  तुझी अंघोळलेली  आकृती
तयार होण्याच्या तयारीत तू

तुझी केसात गढलेली सुरकुतलेली बोटे  
जेव्हा …  विचारात गढलेल्या मेंदूला  … सावरात असतात

विखुरलेल्या केसांना तुझ्या
उघड्य खांद्यावर  … आणून पसरवतात

तेंव्हा  …

तेव्हा माझी चोरटी नझर ….
तुझ्या  डोकावणार्या तिळांना  तीपटात  (तीपते )


आणि तुझ्या ओल्या केसांतली थेंब जणू  ...
लाजर्या तिळांना  टिपत असतात.


Monday, April 28, 2014

bhed

kaahi bhed , abhed jari
navyane bhetle tari
saaer vran, junech janu

aaj jari , avadat nahit
kadhi kaaLi, ollya vahit
arshya pathi , bhas janu


toch kandiL , vatadya majha
avkhaL ashraap kheL,
pathivarche vran Janu

sal meli jari , bije rujun,
mrugachya pahila themb
pivle kovaLe , komb JanuTuesday, April 2, 2013

मिली जरूर


कोई आहट सी गुजर गई
सांस तेरी , या एहसास सी

या शायद मुकर गयी
जान बुझकर , एक  झुकी नज़र सी

दबी दबी सी थी वो
कुछ डरी डरी  सी

यह सांस तेरी पलकों से बचकर
मेरी नजरों से मिली जरूर।Sunday, March 24, 2013

जाणीव


अत्ताच, एक जाणीव झाली
कुणाकुणाला  , आपली उणीव झाली

थकलेल्या डोळ्यांची, उगाच परवड झाली
एकटं  चालायची   "फिरस्त्या" , सवड झाली

काठ


ओघलेल्या  अश्रूंचा, मोठा बाझार झाला,
आमचे तुडुंब भरलेले काठ, सुनेच राहिले.


Thursday, December 20, 2012

Life of Pi


Yes, it is story of a boy and beast
It is a story of you and me

 It is story of dark journey of life, leased
It is story of boat, shared by a boy and beast.

The boat, a tug-of-war of domination and control
The boat, the body, the tiger, other half of your soul.

It is a story of respecting the beast, your twin
It is story of redemption journey within

Remember it is not lonely journey, as always said
Your only company, the beast, you dread .